Thời gian: 11.09 đến 23:59:00 ngày 17.09.2020

Nội Dung: 3QCT xin gửi đến Chủ Tướng Chuỗi Sự Kiện Tích Lũy Nạp - Tiêu Phí

 

  • Tích Lũy Nạp

 

 

  • Tiêu Phí Thẻ Vàng

 

 

  • Tiêu Mỹ Tửu

 

 

  • Tiêu Bút Lông

 

 

  • Tiêu Huyền Thiết

 

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !