Level 2

 

 •  Trận Pháp: có 4 loại trận pháp ( Phong, Lâm, Hỏa, Sơn).b Mỗi Trận sẽ có Trung, Tả, Hữu các võ tướng ở các vị trí này sẽ kích hoạt thiên phú ( Kỹ Năng) ( Sơn Trận có từ quà nạp đầu)
 •  Bày trận : Thay đổi vị trị các tướng, sắp xếp đội hình

 

 Level 3

 

 •  Danh Tướng Lục : Nơi Hiển thị tất cả các Võ Tướng
 •  Tửu Quán: Dùng đạo cụ ( Mỹ Tửu) hoặc thẻ vàng để chiêu mộ võ tướng
 •  Tín Vật: Hiển thị Tín Vật ( mảnh võ tướng), những võ tướng đã có các tín vật sẽ chuyển thành tinh thạch
 •  Tinh Thạch: Hiển thị số lượng Tinh Thạch, và là nơi để ghép Tih Thạch Cấp thấp lên cấp cao

 

 Level 4

 

 •  Thăng Sao: Tăng sao, mỗi lần lên 1 Sao tăng toàn bộ thhuộc tính võ tướng, Các mốc 2sao, 4sao-> 20sao sẽ tăng 1 thuộc tính nhất định, tiêu hao hồn tướng + tinh thạch để tăng sao võ tướng
 •  Tình Duyên: Mỗi võ tướng sẽ có võ tướng kích hoạt chỉ định, thu thập tướng chỉ định sẽ kích hoạt thuộ tính tình duyên
 •  

 Level 5

 

 •  Binh Chủng: Có 4 loại binh sĩ, Giáp Sĩ, Nhuệ Sĩ, Tiến Sĩ, Y Sĩ, mỗi loại có đặc điểm công thủ khác nhau tùy cơ vận dụng trong chiến trận
 •  Khảm: Tăng cấp binh sĩ sẽ mở ra lỗ khảm. cấp cang cao khảm cang nhiều
 •  Tầm Bảo: Dùng Huyền thiết hoặc thẻ vàng để tầm bảo, mỗi 10 lần tầm bảo sẽ nhận được bảo thạch 6 sao
 •  Tiệm Bảo Thạch: Nơi bán bảo thạch, từ cấp 1 đến cấp 10, có thể phân giải phù văn ko dùng thành điểm phù văn nhận điểm phù văn
 •  Kho Bảo Thạch: Nơi hiển thị các Loại bảo thạch ko dùng, chưa sử dụng
 •  Phân Giải Bảo Thạch: Những bảo thạch ko dùng có thể phân giải nhận được điểm phù văn dùng để mua phù văn cấp cao ở tiệm phù văn
 •  

 Level 6

 

 •  Thăng cấp Binh Sĩ: Thăng cấp binh sĩ mỗi loại có mỗi loại đá khác nhau, cấp càng cao sức phòng thủ và tấn công càng cao

 

 Level 7

 

 •  Chợ: Nơi trao đổi các tài nguyên thành tiền đồng
 •  Tiệm Xu: có́ thể đổi mới lựa chọn vật phẩm muốn mua, mua bằng tiền đồng
 •  Tiệm Thẻ Vàng: Tiệm thẻ vàng, dùng thẻ vang để mua các nguyên liệu vật liệu cần thiết nâng cấp binh chủng, nâng cấp tình duyên
 •  Quân Bị: Trang bị cho võ tướng ( trang bị cho trận pháp), trang bị Thiên Thư ( Kỹ Năng)

 

 Level 8

 

 •  Tầm Bả̉o ( Tìm Đạo Cụ): Các 6h nhận 1 lần tầm bảo, Tầm bảo nhận được nhiều bảo vật
 •  Thí Luyện: Vượt Ải nhận nhiều EXP, dựa vào cấp ải sẽ tăng được Quan Hàm, Quan hàm càng cao dùng điểm chiến kỹ càng nhiều
 •  Chiến Kỹ: Tăng thuộc tính cho Trận Pháp ( HP, Công, Thủ,...)
 •  Phúc Lợi Ngày: Sôi nổi mỗi ngày, hoàn thành nhiệm vụ tích điểm nhận quà mỗi ngày
 •  Điểm Danh Mỗi Ngày: Mỗi ngày online điểm danh nhận nhiều phần quà hấp dẫn
 •  Nhiệm Vụ: Hoàn thành nhiệm vụ nhận quà, hoàn thành theo thứ tự mới được nhận quà
 •  Trang Bị: Trang bị càng cao cấp càng cộng thêm nhiều thuộc tính
 •  Tẩy Luyện Trang Bị: Thông qua tẩy luyện sẽ tăng thêm thuộc tính trang bị,
 •  Kế Thừa Trang Bị: Thông qua kế thừa có thể thay đổi thuộc tính cho trang bị
 •  Kỹ Năng ( Thiên Thư): Có nhiều loại kỹ năng, mỗi loại có công dụng khác nhau từ thấp đến cao
 •  Đồ Giám: có thể xem tất cả thiên thư
 •  Cầu Học: Sử dụng bút long để cầu học, có thể nhận được kỹ năng thiên thư thường dùng để nâng cấp thiên thư cao cấp
 •  Tiệm Thiên Thư: Dùng Nguyên Bảo để mua thiên thư

 

 Level 20

 

 •  Hồi Thu: Hồi thu trang bị cũ ko dùng nhận được tiền thưởng, có thể đổi thành thẻ vàng mỗi ngày tùy theo mốc VIP

Sau khi kết thức chuỗi Tân Thủ thì Chủ công nên tập trung vào việc mở rộng thế lực đánh chiếm các Khu Đất Chương để thu thập nhiều trang bị, nguyên liệu chuẩn bị đến lúc đạt Cấp 60 hoặc Chức.......  để tiến vào Đại Quốc Chiến

Chiến Trường khóc liệt không hồi kết đang chờ đợi Chủ Công phía trước !

 

Chúc Chủ Công Bách Chiến Bách Thắng !