Giới Thiệu Tính Năng

     Trận Pháp

 

Có 4 Trận Pháp Phong – Lâm – Hỏa – Sơn, mỗi trận pháp có 5 tướng lĩnh xuất chiến

 

 Quân Bị: nơi sử dụng các loại trang bị + kỹ năng cho Tướng mỗi trận

 Chiến Kỹ: Tăng thuộc tính chiến kỹ giúp tăng cao các chỉ số cho mỗi Trận 

 

 

 

 

    Võ Tướng

 

 Đã Chiêu Mộ: hiển thị tất cả võ Tướng Anh hùng đang sở hữu

 Danh Tướng Lục: Hiển thị tất cả võ tướng 

 Tửu Quán: thông qua tửu quán có thể dùng thẻ vàng hoặc Mỹ Tửu để chiêu mộ Tướng

 Tín Vật: hiển thị tín vật võ tướng Anh Hùng đang sở hữu, ( Võ tướng đã có, nếu tiếp tục nhận được tín vật sẽ tự động chuyển thành Tinh Thạch)

 Tinh Thạch: Hiển thị tinh thạch, và là nơi Hợp Thành tinh thạch từ Thấp đến Cao

 

  

 

 

 

    Binh Chủng

 

 Thăng Cấp: Thăng Cấp Binh Chủng tại đây

 Khảm: Thăng cấp binh chủng có thể mở khóa lỗ khảm Phù Văn, cấp binh chủng càng cao khảm càng nhiều Phù Văn

 Tầm Bảo: thông qua Tâm Bảo để nhận Phù Văn 

 Cửa Hàng: Dùng điểm Phù Văn để mua các loại Phù Văn

 Kho: chứa tất cả phù văn chưa sử dụng của Anh Hùng

 Phân Giải: phân giải Phù Văn không dùng nhận được điểm Phù Văn

 

 

 

 

 

 

    Kỹ Năng

 

 Đồ Giám: Xem tất cả Kỹ Năng trong game

 Cầu Học: dùng bút long hoặc thẻ vàng cầu học nhận được Kỹ năng thư

 Tiệm Thiên Thư: Dùng NB có thể mua được các loại thiên thư cơ bản

 

 

 

    Trang Bị

 

 Tẩy Luyện: thông qua tẩy luyện tăng cao thuộc tính trang bị

 Kế Thừa: thay thế thuộc tính từ trang bị cũ sang trang bị mới

 Hợp Thành: tăng thêm thuộc tính, tăng lực chiến chúa công

 Hồi Thu: thu hồi trang bị cũ không sử dụng nhận được tiền thưởng ( có thể đổi thành thẻ vàng)

 

 

 

Chúc Chủ Công Bách Chiến Bách Thắng !