CÔNG THÀNH LƯỢC ĐỊA – TUẦN 1 (03/10 – 04/10)

 

 Thời gian sự kiện: 20:00 – 20:30

 

 Các ngày: 03/10 – 04/10

 

 Thành chỉ định: Kinh Triệu

 

Quy tắc tham gia:

 

 Bước 1: Quốc Vương báo danh quốc gia sẽ tham gia sự kiện bằng cách inbox Fanpage hoặc báo danh topic sự kiện vào 03/10 và 04/10

 

 Bước 2: Tham gia hoạt động Công Thành Lược Địa chiếm thành Kinh Triệu vào lúc 20:00 -20:30 ngày 03/10 và 04/10

 

 Báo danh đăng ký Tại Đây

 

Quy tắc trao thưởng:

 

 Quốc gia nào chiếm được thành vào 2 ngày liên tiếp là ngày 03/10 và 04/10 sẽ nhận được thưởng như sau:

 

  •             Phần thưởng Quốc vương: 1400 Mảnh tướng Tôn Quyền S
  •  
  •             Tổng phần thưởng cho thành viên quốc gia: 6000 vạn đồng + 1000 mảnh tướng Tôn Quyền S
  •  

 Quốc gia nào chiếm được thành vào ngày 03/10 hoặc 04/10 sẽ nhận được thưởng như sau.

 

  •             Phần thưởng Quốc vương: 500 Mảnh tướng Tôn Quyền S
  •  
  •             Tổng phần thưởng cho thành viên quốc gia: 2000 vạn đồng + 500 mảnh tướng Tôn Quyền S

 

 Phần thưởng dành cho các Quốc gia đã báo danh tham gia sự kiện: 100v đồng/người chơi (giftcode sử dụng 1 lần/tài khoản)

 

 Lưu ý:

 

 Phần thưởng Quốc Vương là giftcode

 

 Phần thưởng thành viên tham gia chiếm thành thành công cũng sẽ là giftcode (vd quốc gia có 10 thành viên sẽ nhận được 10 giftcode có trị giá tương ứng tổng giá trị sự kiện)

 

 Quốc Vương vui lòng báo danh chính xác lượng người tham gia để BQT hỗ trợ quy đổi phần thưởng sang giftcode

 

 BQT sẽ trao toàn bộ phần thưởng cho Quốc Vương, các thành viên vui lòng liên hệ Quốc Vương để được nhận thưởng.

 

 BQT sẽ ko can thiệp vào vấn đề sau khi trao thưởng Giftcode cho Quốc Vương, tuy nhiên BQT sẽ xử lý các trường hợp Quốc Vương lạm dụng chiếm đoạt phần thưởng của người chơi khác khi nhận được nhiều khiều khiếu nại từ thành viên của Quốc Gia đó.

 

 Quyết định cuối cùng thuộc về BQT.